WORKSHOPS

6 april 2018
Heiloo
Congres
Workshops
Ervaringsdeskundige
Samen doen


Online aanmelden is niet meer mogelijk.

  WORKSHOP A

Monique en Natalie

Samenwerking meerdere organisaties in één herstelwerkplaats

Waarom geen HWP ...

Er worden verschillende activiteiten aangeboden in samenwerking met andere organisaties zoals Dijk en Duin en GGZ NHN  door verschillende ervaringsdeskundige van desbetreffende organisaties maar ook professionals. Het is een goede ontmoetingsplek voor mensen, waar je met elkaar iets kunt ondernemen en waar je verbindingen kunt maken. Voor een training, een bakkie koffie, een praatje ect.. We merken dat door de openheid op de herstelwerkplaats hoop en vertrouwen wordt doorgegeven dat herstel wel degelijk mogelijk is. Door ervaringen te delen, creëren we een kettingreactie. "Wat jij kan, kan ik ook!"

Waarom ga ik erheen; omdat ik nieuwsgierig ben, graag samenwerk met anderen. Anderen ontmoet en van elkaar wil leren.

Wij denken dat we gezamenlijk een mooier en beter iets kunnen neerzetten. Maar wat is nou dat iets?...uhhhhh ja, dat kan dus van alles zijn, een training, een workshop, een bakkie koffie noem maar op.

Is dit dan de ideale plek? Neeeeeeeee de ideale plek bestaat alleen in je hoofd, waarom? Omdat die voor een ieder anders is.

Doen wij het nu dan goed genoeg? Neeeeeeeee maar we maken een begin! We willen graag leren en wij denken dat we er met elkaar wel zullen komen,  het klopt het is en was een lange weg.


  WORKSHOP B

Paul Hendriks

Yucel methode

Paul Schiereck-Hendriks is ervaringsdeskundige en werkt bij RIBW-K/AM. Hij introduceert Yucelmethode als middel voor ervaringswerkers om verbinding te maken met cliënten en via opstellingen inzicht te helpen verschaffen in blokkades en eigen kracht.


  WORKSHOP C

Elles, Jaqueline en Rebecca

Netwerken in een speeddate

In een spelvorm, wat lijkt op speeddaten, gaan we met elkaar netwerken. Aan de hand van een thema starten we het gesprek en leren we elkaar beter kennen. Op deze uitdagende manier leg je in hoog tempo contact met elkaar en wie weet wat daar uit komt!
'Netwerken en Speeddaten' word begeleid door ervaringswerkers van Leviaan en GGZ-NHN. Geef je op voor deze uitdagende manier van netwerken!


  WORKSHOP D

Marvin Scheffer en Joyce Langedijk

Samenwerking met methodiek

Sinds de herstelbeweging hebben (ex-)cliënten, meestal in de vorm van ervaringsdeskundigen, een belangrijke rol in de vormgeving van de zorg. De herstelbeweging is immers in grote lijnen bedacht door mensen met ervaring.
Een samenwerking tussen ervaringsdeskundige en methodiekondersteuners om professionals op de werkvloer te trainen en te ondersteunen in herstel is dus een logisch gevolg. Maar hoe ziet zo'n samenwerking eruit? En hoe combineer je ervaringskennis en boekenkennis?
Marvin Scheffer en Joyce Langedijk, ervaringsdeskundige en methodiekondersteuner van stichting Leviaan vertellen hierover.


  WORKSHOP E

Marcia Kroes

Herstel Academie

De Herstelacademie Haarlem en Meer doet het alleen én samen.
De Herstelacademie biedt vrije ruimte voor groei en ontwikkeling middels educatie en zelfhulp. Alles is gebaseerd op peer support. Deze workshop gaat over de discussie over vragen als: Samenwerken met hulpverleners of niet? Onder de vleugels van de GGZ blijven of onafhankelijk worden? Het gaat over hoe we wel en ook niet samenwerken met andere organisaties en alle keuzes die we daarin gemaakt hebben.


  WORKSHOP F

Greetje Senhorst, samen met een ervaringsdeskundige van een zelfregie-initiatief.

Bouwstenen voor participatie en herstel in de praktijk

Als ervaringsdeskundige kun je gaan werken bij een GGZ-instelling of in een wijkteam, maar je kunt ook je deskundigheid inzetten door het opzetten van een zelfregie-initiatief. Dan is het handig om zicht te hebben op de bouwstenen voor participatie en herstel vanuit zelfregie. Hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid ruimte krijgen om vanuit eigen regie hun leven (weer) op te pakken. Welke bouwstenen zijn er er nodig in een gemeente en waar wil jouw initiatief in voorzien?


  WORKSHOP G

Petra van Buren en Dora Wempe

Samenwerken met gemeenten

Deze workshop geeft inzicht in de relatie met gemeenten opgebouwd en onderhouden kan worden.

Petra van Buren en Dora Wempe van Stichting KernKracht verzorgen deze workshop samen met ervaringsdeskundigen. Bij KernKracht wordt nauw samengewerkt met de gemeenten in regio Midden-Holland. KernKracht wordt veel gevraagd bij belangrijke bijeenkomsten om hun (ervaringsdeskundige) expertise vanuit cliëntenperspectief te delen en om te zetten in adviezen. Ze hebben een vaste plek in gemeentelijke overleggen bv. in het regionale radenoverleg, waar 4 keer per jaar ook wethouders en ambtenaren aanwezig zijn.


  WORKSHOP H

Trudy en collega

Vakverenging Ervaringsdeskundigheid

De laatste ontwikkelingen. De ontwikkelingen rond ED gaan snel. Er zijn duidelijkere omschrijvingen nodig van wat het werk inhoudt en welke opleidingen daar naar toe leiden. Hiervoor komt een beroepsregister, zodat iedereen zich kan registreren als professioneel ervaringsdeskundige. De VvEd is ook in gesprek over financiering, inschaling van lonen en een gedragscode voor ervaringsdeskundigen. In 45 minuten praten we je bij over alle ontwikkelingen.


  WORKSHOP I

Rébecca Thomaes / Nadia Geysels / Toon Walravens / Rob Lammers

Samen doen 1+1=3... of toch 4

GGzE wil van kwantiteit naar kwaliteit. Daarbij heeft iedere specialiteit zijn eigen kwaliteit in het proces van inbedding van het vak en rol ervaringsdeskundigheid.

Vanuit betrokken disciplines van GGzE nemen wij je graag mee in onze zoektocht naar de inbedding van ervaringsdeskundigheid in de organisatie.
We boeken mooie resultaten maar ook wij zijn zoekend naar een goede borging en implementatie. Het wordt echter steeds helderder welke bijdrage elke discipline tijdens dit proces heeft. Samen doen maakt het verschil!

Rébecca Thomaes – praktijkopleider aandachtsgebied ervaringsdeskundigheid
Nadia Geysels – HR adviseur aandachtsgebied ervaringsdeskundigheid
Toon Walravens – Ambassadeur GroeiRijk ervaringsdeskundigheid inhoudelijk
Rob Lammers - Ambassadeur GroeiRijk ervaringsdeskundigheid bedrijfsvoering


  WORKSHOP J

Nanette Waterhout en Berber van der Vleugel

Over trauma gesproken

Inleiding:
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat er in de praktijk nog te weinig aandacht aan (de invloed op klachten van) trauma's wordt gegeven, terwijl het zo behulpzaam en voor cliënten zo belangrijk is om daar wél aandacht aan te geven.
Met de aangeboden kennis, gesprekstechnieken en screeningsinstrumenten in de eendaagse training 'Over trauma gesproken' worden medewerkers in staat gesteld om tot een goed oordeel te komen of verder diagnostisch onderzoek en behandeling zinvol kunnen zijn. Deze cursus wordt gegeven door een psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Over de workshop 'Over trauma gesproken':
In de workshop over deze training, die wordt gegeven door Berber van der Vleugel en Nanette Waterhout, geven we een klein inkijkje in de 1 daagse training. We gaan vooral praktisch aan de slag met oefeningen rond:

 • de 10 geboden rond trauma
 • introduceren van vragen naar trauma
 • reageren op de onthulling en screenen op PTSS
We eindigen met vragen & discussie.


  WORKSHOP K

Danny

Graffiti

In een ver verleden was creatief bezig zijn iets dagelijks. Ergens ben ik vergeten hoe leuk en ondersteunend dit was aan een goed gevoel met zich mee bracht. Na mijn laatste ontwrichting heb ik het creatieve deel weer op gepakt en geniet daardoor veel meer van mijn mogelijkheden. Wil jij jezelf uitdagen en eens aan de slag met spuitverf dan daag ik je uit om zelf iets neer te zetten van uit je gevoel. Laat je verwonderen door de mogelijkheden gecreëerd door jou.


  WORKSHOP L

Miriam en Chris Jongema

The bubble

Vind je plek in The Bubble

Wat betekenen herstel van een psychische kwetsbaarheid en het nemen van zelfregie voorjouw leven? Hoe kan een sociaal werker, verpleegkundige, psycholoog of psychiater aansluiten bij deze verandering in jouw leven? En wat hebben we hiervoor nodig van onze organisaties en financiers?

The Bubble is een bijeenkomst waarin men met elkaar ervaring-verhalen deelt. Deze methode is afkomstig uit Amerika, en een echt onderdeel van peer-support.

Vorig jaar hebben ervaringswerkers van ggz-nhn onder leiding van Rokus Lopik een dag Bubble-training gevolgd en heeft men kennis kunnen maken met de kracht van the Bubble. Dit word steeds vaker ingezet onder ervaringsdeskundigen in combinatie met andere disciplines en cliënten.

Het heeft een zeer verbindende werking, en tevens leert het een ieder heel veel extra ervaringskennis op.

Meer en meer mensen herstellen van hun psychische kwetsbaarheid. De herstelbeweging is niet meer te stoppen. Tegelijk botst en schuurt deze beweging met de systeemwereId, de wereld van zorgprofessionaIs, verantwoordings-systematiek en financiers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars. Het systeemwereld sluit niet aan bij de leefwereld van herstel en zeIfregie.

Op deze dag willen we verhalen delen die aansluiten bij dit thema, met elkaar op zoek gaan naar verbinding, overeenkomsten en ruimte laten voor verschillen.

The Bubble is een werkvorm die dit mogelijk maakt. In The Bubble draait het om mensen zelf en de wezenlijke vragen die zij zichzelf stellen. ije nu cliënt, ervaringswerker, zorgprofessional, ambtenaar of zorgverzekeraar bent, bekend/onbekend spreker, (inter)nationaal idool: iedereen is een mens met een verhaal. In The Bubble zoeken we verbinding tussen deze verhalen, zodat iedereen zijn plek vindt in de leefwereld.


  WORKSHOP M

Diverse mensen komen aan het woord

Herstelverhalen

Leef mee en leer van elkaars herstel. Op een dag als deze kunnen herstelverhalen niet ontbreken. Elke ronde word een ander herstel verhaal gegeven en is er ruimte om vragen te stellen over dit verhaal. Herkennen en erkennen, daar draait het om. Maar ook leren van verhalen die misschien wat verder weg van jezelf staan.


  WORKSHOP N

Connie Kooijman

LFB

Werken met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
Wat is Vereniging LFB. Dat het een vereniging is van en door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben medeoprichter.
Ik vertel over werken met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
Dat de LFB mensen met een verstandelijke beperking sterk maakt. Ervaringsdeskundigen opleid, workshops en lezingen geeft, organisaties adviseren, dagvoorzitter zijn, etc. Dat zij aanvullend zijn voor organisaties. Dat ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking ook betaald dienen te worden. Dat is serieus nemen.
Dus ik vertel voorbeelden, tips en samenwerken met diverse vakgebieden/sectoren. Zeker met gemeentes, Justitie, politie en gevangeniswezen, en vele professionals in voornamelijk verstandelijk gehandicaptensectoren, vervoer, welzijn, bedrijven.


  WORKSHOP O

Tamara Adonis en Laura Pruyn

Onderzoek inzet ervaringsdeskundigheid

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorgt ervoor dat de kennis die in deze onderzoeken wordt opgedaan, zijn weg vindt naar de praktijk. Onze missie is dan ook om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Wij merken dat er weinig inzicht is in de verschillende vormen van zorg en ondersteuning door GGz-ervaringsdeskundigen. Ook wordt het inzetten van ervaringsdeskundigen nog niet altijd (volledig) vergoed door zorgverzekeraars, waardoor goede initiatieven niet altijd kunnen blijven bestaan. Jammer, want juist ervaringsdeskundigen weten vaak wat er beter kan.>
Wij zijn erg benieuwd op welke manier u probeert als GGz-ervaringsdeskundige zorg en ondersteuning te bieden aan lotgenoten? En welke obstakels u hierin ervaart? In een interactieve sessie gaan wij hier graag met u over in gesprek.


  WORKSHOP P

 

René Keet, Erik Blom, Nicolas Beemster

Samen doen:
Positieve Activering op een ART afdeling:
ervaringsdeskundigen en psychiater geven samen een groepssessie

Het landgoed Willibrordus in Heiloo had voorheen de functie van het instellingsterrein. De gebouwen op het Landgoed hebben in de loop van de tijd een nieuwe functie gekregen. Naast GGZ-Noord-Holland-Noord maken vele andere partijen gebruik van het terrein. Het werd een bijzondere pleisterplaats met een business center, musea, wandelroutes, een kaasmakerij, een theeschenkerij en een theater.
De levendigheid van het terrein contrasteert met het leven van de 40 patiënten die hier verblijven in de Kapelbuurt, een ART afdeling (assertive recovery triade) . Hier verblijven 40 cliënten met een gestagneerde behandeling verdeeld over verschillende units. Een groot aantal leeft al vele jaren op het terrein, bij sommige is het hospitalisatieproces fors en wordt een hoge mate van zorg geboden.
Er wordt gewerkt met het ART model (http://art-psy.nl). Het uitgangspunt is herstelgericht werken. Met het huidige behandelaanbod is het tot nu toe onvoldoende gelukt om cliënten actiever te laten worden. Gevolgen van deze inactiviteit zijn verveling, onderlinge ruzies en irritaties, verstoorde dag-nachtritmes, meer last van symptomen als stemmen, achterdocht en depressiviteit. Er wordt veel beroep gedaan op het team waardoor risico op de vicieuze cirkel van negatieve aandacht en gedrag vergroot wordt.
In Cognitieve gedragstherapie bij demoralisatie wordt dit proces als volgt beschreven:

Als je weinig zin of energie hebt, ga je minder doen. Hierdoor gaat je energie en zin verder omlaag. Uiteindelijk ontstaat er een vicieuze cirkel. Vaak wordt er gewacht tot de energie of zin terugkomen, dit werkt echter niet zo. Zin en energie komen niet vanzelf terug.
Het werkt juist andersom; eerst iets gaan doen waarvan je weet dat je het leuk vindt. Als je dat doet, ervaar je weer een beetje plezier en energie. Als je dit vaker doet, zul je merken dat het plezier en de energie ook toenemen. Dus eerst de activiteit, daarna komen pas de zin en energie.
Volgens Staring zijn er drie ingrediënten voor een gelukkig leven:
 • Plezierige activiteiten, zoals hobby's, in de zon zitten, vakantie, uitjes
 • Prestatie activiteiten, zoals huishouden, (vrijwilligers)werk, sport, studie
 • Sociale activiteiten, zoals bezoek bij familie, samen winkelen, etc.

Om bij te dragen aan activiteit is een positieve activering groep opgezet door de ervaringsdeskundige (Erik Blom) en de psychiater (René Keet). Een van de bewoners, Nicolas Beemster heeft aangegeven zelf een ervaringsdeskundige te willen worden en is mede-organisator geworden en maakt de notulen. Zij komen wekelijks bijeen in de herstelwerkplaats in Heiloo met een wisselende groep bewoners. Het boek 'De Weg naar Herstel' is de leidraad. Het is een open doorlopende groep. Medewerkers van de Kapelbuurt zijn welkom aan te sluiten. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: deelnemen betekent open zijn over eigen krachten en klachten, het delen van je plannen voor de komende week en evalueren wat er van de plannen terecht is gekomen. De bijeenkomsten hebben een vast format:

 • we starten de groep met 1 minuut stilte, voor kalmte, bezinning en een geordende geest
 • we bespreken hoe de afgelopen week is verlopen
 • we lezen hardop een passage uit het boek “ de Weg naar herstel” en bespreken deze
 • we bespreken een specifiek thema
 • we sluiten af met 1 minuut stilte, voor bezinning en een goede afronding

Bij de workshop zullen wij in 45 minuten een bijeenkomst houden van positieve activering met de deelnemers.


  WORKSHOP Q

René Keet, Annette Furnemont, Catherine van Zelst

Samen doen: Eucoms

GGZ organisaties en hun cliënten bouwen een netwerk in 20 Europese landen
The European Community Mental Health Service providers network (EuCoMS)

Bij elkaar in de keuken kijken is een proces waar beide partijen van kunnen leren. De bezoeker leert nieuwe wegen kennen. De ontvangende partij wordt aan het denken gezet waarom hij de zaken doet zoals hij het doet. Het vraagt ook om moed. Bij de bezoeker de moed om open te staan voor nieuwe wegen. Van de ontvangende partij vraagt het om moed om een ander toe te laten en ook de eigen vuile was buiten te hangen.
Om deze uitwisseling van GGZ organisaties door heel Europa mogelijk te maken hebben wij in 2015 het netwerk EUCOMS opgezet van GGZ organisaties en hun cliënten in inmiddels 20 landen in Europa. Wij zijn 4 keer bij elkaar geweest. We hebben een website: www.eucoms.net
De bijeenkomsten worden geopend en afgesloten door een ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundige maakt deel uit van de stuurgroep. Annet Furnemont was er steeds bij en opende de bijeenkomst in april 2016. Catherine van Zelst maakt deel uit van de stuurgroep. Rene Keet is de voorzitter van dit netwerk.

Wij stelden een consensus document op waarin vanuit 6 perspectieven wordt beschreven hoe maatschappelijke psychiatrie (community mental health) er uit moet zien:

 1. Ethiek : het focus op mensenrechten is een fundamenteel principle in community mental health. Wij baseren ons daarbij op the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, 2008), waarin onder andere het recht op werk, gezondheid en participatie zijn vastgelegd.
 2. Volksgezondheid: Community mental health services (GGZ organisaties) zijn er voor alle burgers in het gebied waarin zij werken, niet alleen diegenen die daar als client zijn ingeschreven.
 3. Herstel: Herstel is de grondhouding van de GGZ. Herstel is de reis van de client en het is de taak van de professional deze reis te ondersteunen en in ieder geval niet te belemmeren.
 4. Effectieve behandeling: Evidence based medicine en de herstelvisie zijn geen strijdende kampen, maar kunnen elkaar versterken. Je kan de relatie tussen deze twee vergelijken met die van olie en azijn. In tegenstelling tot olie en water die nooit kunnen mengen, kunnen olie en azijn wel samen gaan en een smakelijke dressing vormen.
 5. Community Netwerk: Een community mental health service is een netwerk binnen een breder netwerk van zelfhulp, familie, vrienden en andere hulpbronnen (de resource groep). Dit vraagt om nauwe interdisciplinaire en intersectorale samenwerking.
 6. Ervaringsdeskundigheid: Cliënten zijn gelijkwaardige partners in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een GGZ organisatie: 'Niets over ons zonder ons'.

Het doel van dit consensus document is om te dienen als onderbouwing van regionale modellen. Er is immers geen universeel middel voor community mental health. Dit model hangt af van de samenstelling van de bevolking, kenmerken van de regio (bijvoorbeeld stad of platteland) en de beschikbare hulpbronnen.
Het motto van EUCOMS is leren van elkaar.

Bij de workshop zullen wij de 6 principes van EUCOMS bespreken en aan de hand van stellingen bespreken hoe GGZ organisaties en ervaringsdeskundigen samen het netwerk verder kunnen bouwen. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers.

Referenties
Recovery for all in the community. The EUCOMS consensus document. Available online:
https://assets-sites.trimbos.nl/docs/5bdc3fde-00c3-4383-978f-1dcb94f4d858.pdf

Conventions on the rights of persons with disabilities. Available online:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


  WORKSHOP R

Regionale zelfregie-organisatie i.s.m. Movisie

Movisie

Deze workshop gaat over samen-werken. Vanuit ervaringsdeskundigheid krijg je veel te maken met andere groepen: zoals uitvoerende professionals en beleidsmedewerkers bij de gemeente. Welke lessen hebben medewerkers van zelfregie-organisaties geleerd in de lokale samenwerking? Welke andere perspectieven zijn er om rekening mee te houden? Welke werkzame elementen zijn bekend over samenwerken in het lokale veld? Welke ervaringen zijn opgedaan in de samenwerking en welke lessen zijn daaruit te trekken?
We delen inzichten en gaan in gesprek over uw situatie.
Door een regionale zelfregie-organisatie i.s.m. Movisie (wordt nog ingevuld).

logo De Dag van de Ervaringsdeskundige
Legenda Workshops:
A Samenwerking meerdere organisaties in één herstelwerkplaats
B Yucel methode
C Netwerken in een speeddate
D Samenwerking met methodiek
E Herstel Academie
F Bouwstenen voor participatie en herstel
G Samenwerken met gemeenten
H Vakverenging Ervaringsdeskundigheid
I Samen doen 1+1=3... of toch 4
J Over trauma gesproken
K Graffiti
L The bubble
M Herstelverhalen
N LFB
O Onderzoek inzet ervaringsdeskundigheid
P Positieve Activering op een ART afdeling
Q Eucoms
R Movisie

  Delen:
 • Aanmelden is niet meer mogelijk.